DC Inspire – Drazen Crnoja

Jag brinner för att utveckla och lyfta människor, få dem att inse att saker och ting är möjliga. Detta via föreläsningar och andra aktiviteter. Kunderna är företag, skolor och kommuner.

Utlåtande från kunder:

Kunder

"Logic will take you from a to b but imagination will take you everywhere" Albert Einstein